متخصصین مرکز

مصطفی حیدری
دکترای روانشناسی و مختصص سلامت
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
مسئول آموزش روانشناسی مرکز روانپزشکی رازی
دارای بیش از 25 سال سابقه آموزشی، تدریس، مشاوره و درمان
مشاوره فردی، مشاوره نوجوانان، اختلالات جنسی و مشکلات زناشویی، گروه درمانی، اختلالات وسواس، مشاوره کرونا و ...
کامران زمان نامیان
دکترای روانشناسی تربیتی شناختی (مرحله دفاع)
مدرس دانشگاههای : خواجه نصیر ، علوم پزشکی ، آزاد ، علمی کاربردی و ...
رواندرمانگر و مشاور خانواده
کارشناس و مجری صدا و سیما
محمد کاظم موسوی جزایری
پزشک و روان درمانگر تحلیلی
اکرم کلهر
دکترای مشاوره
مدرس دانشکاه
ازدواج، طلاق، زوج درمانی، خانواده و فردی
مرجان فتحی
دکترای روانشناسی سلامت
دانشجوی پسادکتری در حوزه خود کشی
مدرس دانشگاه
تحلیلی و سایر تکنیک های روانشناسی متناسب با نیاز مراجع
علی فتحی
دکترای روانشناسی
دارای پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی
مشاوره و روان درمانی فردی بزرگسال با رویکرد DBT
فاطمه نعمت الهی
دانشجوی دکتری سلامت
روان درمانی تحلیلی بزرگسال
( افسردگی، اظطراب، وسواس، مشکلات ارتباطی )
زوج درمانی
زهرا آقایان
کارشناس ارشد مشاوره
روان درمانگر تحلیلی - فردی
زهرا حبیبی
کارشناس ارشد شخصیت
درمان اعتیاد
خانواده درمانی
زوج درمانی
درمان اظطراب
افسردگی، CBT ، وسواس
الهام انوشیروانی
مرحله پایان نامه دکتری
زوج درمانی
خانواده درمانی
مشاوره پیش از ازدواج
روان درمانی فردی
اختلالات اضطرابی بزرگسال و شکست عاطفی و خیانت
لیلا شامکوئیان
دکترای تخصصی روانشناسی سلامت
دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی
مدرس دانشگاه
مشاوره و روان درمانی فردی افسردگی، وسواس، اضطراب، مشکلات شخصیتی، مشاوره نوجوان، پیش از ازدواج، زوج درمانی، طلاق
الهام داودی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
درمانگر تحلیلی - فردی بزرگسالان
مونا مُجیر
کارشناس ارشد روانشناسی
دارای پروانه اشتغال تخصصی از نظام روانشناسی
حوزه کودک ونوجوان
کبری مالمیر
کارشناسی ارشد مشاوره
درمان کودک و نوجوان
پژوهش و تألیف در حوزه نمایش خلاق و بازیهای نمایشی
شایسته شیبانی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
درمانگر فردی
Previous
Next