روش‌های‌ موفقیت در زندگی مشترک

موفقیت در زندگی مشترک قطعی و دائمی و همواره مطلوب نیست.

ازدواج از یک سو می‌تواند به عنوان بهشتی برای زوجین تلقی شود و از سوی دیگر می‌تواند تبدیل به جهنمی آزار دهنده شود.

به قولی، ازدواج وقتی همواره خوشایند است که طرفین کر و کور باشند تا نقایص همدیگر را نبینند و سخنان ناراحت‌کننده یکدیگر را نیز نشنوند.

البته همسرانی هم هستند که به دلیل نزدیکی و صمیمیت زیاد با یکدیگر زندگی خوبی دارند و توانسته‌اند محیطی گرم و پر از محبت برای خود و همسرشان پدید آورند. بیشتر بخوانید