چگونه دعواهای خانوادگی را مدیریت کنیم؟

اگر روزی از زوجی شنیدید که با وجود سال‌ها زندگی مشترک کنار هم تاکنون هیچ اختلاف نظری با یکدیگر نداشته‌اند می‌توانید چند فرضیه درباره‌شان مطرح کنید. اولین و محتمل‌ترین فرض درباره آنها این است که دروغ می‌گویند! دومین فرض این است که تعریف درستی از اختلاف نظر ندارند. سومین احتمال این است که آنها ظاهرا با هم زندگی مشترک دارند اما نه فرصتی برای تبادل نظر دارند نه وقتی برای ساختن خاطرات مشترک والا حتما در برخی زمینه‌ها با هم تفاوت‌هایی پیدا می‌کردند. چهارمین حالت این است که یکی از آنها به عضوی همیشه تابع تبدیل شده است که هرچه طرف مقابل می‌گوید سرتکان می‌دهد و چشم می‌گوید و به همین خاطر هرگز اختلاف نظری میان شان پیش نمی‌آید. شما احتمال دیگری هم به نظرتان می‌رسد؟

بیشتر بخوانید