قوانین یک ازدواج موفق

در زندگی بسیاری از زوج‌ها را می‌‌بینیم که همانند روز‌های اول ازدواج و گاهی بیشتر به یکدیگر علاقه دارند و به‌اصطلاح مانند لیلی و مجنونند.

حتما از خود می‌پرسید چگونه‌؟ در زندگی مشترک قوانینی وجود دارد که رعایت آنها سبب شادمانی و خوشبختی انسان می‌شود.

شما با یک نفر ازدواج نکرده‌اید بلکه با یک فامیل ازدواج کرده‌اید

پایه‌ریزی شخصیت هر انسانی در خانواده صورت می‌گیرد اگر به این مسئله توجه کنید درمی‌یابید ازدواج با کسی که از نظر خانوادگی با شما تفاوت دارد، کار سختی است. بعضی اوقات تفاوت‌ها آنقدر جدی و تأثیرگذارند که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. باور‌های مذهبی، عقیدتی از جمله تفاوت‌های عمیق و جدی است که نقش مهمی در زندگی ایفا می‌کند. بیشتر بخوانید