24 نشانه خانواده خوشبخت

طبیعی ترین شکل یک خانواده در اجتماع اینست که هیچ عاملی جز مرگ، نتواند پیوند زناشویی را بگسلد و میان زن و شوهر جدایی بیفکند. کوشش مصلحان جامعه (مخصوصا پیامبران خدا) همیشه بر این بوده که نظام خانواده، یک نظام مستحکم و پایدار باشد و هیچ عاملی نتواند این کانون سعادت را متلاشی گرداند. به هر روی یک «خانواده خوشبخت» نشانه هایی دارد که در رنگارنگ امروز به نمونه های از آن ها بطور مختصر اشاره می کنیم، البته با این امید که شما خواننده عزیز و خانواده تان از این نشانه ها بیشتر نیز دارد:

1 ) در بین اعضای خانواده جمله «به من چه» یا «به تو چه» رد و بدل نمی شود، چراکه اعضا» به گفتگو و مشورت منطقی اعتقاد دارند و احساس مسئولیت می کنند.
2) افراد به یکدیگر اعتماد دارند و از این اعتماد سو»استفاده نمی کنند و اعتماد را یکی از پایدارترین ویژگی ازدواج موفق و خانواده موفق می دانند.
3 ) افراد خانواده تا جایی که امکان دارد با هم هستند و در میهمانی ها یا کارهای مربوط به خانواده تنها نمی روند. همدلی، همکاری، همفکری، هماهنگی را بقای خانواده خوشبخت می دانند.
4) با هم اتحاد دارند و در مسائل مختلف، با گفتگو و مشورت به تفاهم می رسند و سعی می کنند اگر سو» تفاهم بوجود آمد، آن را در درون خود بدون اینکه کسی بفهمد حل کنند.
5 ) به سلیقه ها و عقاید یکدیگر آگاه بوده و به آن احترام گذاشته و عمل می کنند.
6 ) نسبت به هم شرم مسموم ندارند، یعنی خواسته های طبیعی خودشان را بدون نگرانی یا خشونت ابراز می کنند. بیشتر بخوانید