چند راه آسان برای کنترل عصبانیت

بر کسی پوشیده نیست که یکی از بدترین موانعی که در راه تحقق موفقیت‌های شخصی و شغلی هر انسانی ممکن است بوجود بیاید، عصبانیت است. اما آموختن مهارت‌های کنترل عصبانیت کمک می‌کند تا استرس‌های موجود در زندگی را تا حد امکان کاهش بدهیم. وقتی فردی نمی‌تواند عصبانیت خود را کنترل کند از چند جهت دچار آسیب می‌شود:
– عصبانیت توانایی ما را برای خوشحالی از بین می‌برد زیرا عصبانیت و خوشحالی در تضاد با یکدیگر هستند.
– عصبانیت موجب خارج شدن روابط خانوادگی و دیگر روابط از مسیر صحیح‌شان می‌گردد.
– عصبانیت موجب کاهش مهارت‌های اجتماعی، سازش و مصالحه شده و دیگر روابط را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
– همچنین عصبانیت به معنای شکست در کاری است که در صورت عدم عصبانیت و داشتن خلقی نرم‌تر می‌توان موفقیتی در پی داشت.
– عصبانیت منجر به افزایش فشار و استرس می‌گردد ( و این رابطه دو طرفه است، عصبانیت منجر به افزایش استرس و استرس موجب عصبانیت بیشتر است )

بیشتر بخوانید