تاثیر مهمانی زنانه برای زنان

در یک کلاس بعدازظهر در دانشگاه استنفورد، آخرین سخنرانی در مورد ارتباط ذهن و بدن بود: بررسی ارتباط بین استرس و بیماریها

سخنران جلسه (رییس دانشکده روانپزشکی در استنفورد) در حین صحبت هایش به این موضوع پرداخت که:
یکی از بهترین کارهایی که یک مرد می تواند برای سلامتی اش انجام دهد، ازدواج کردن با یک زن است! بیشتر بخوانید