چرا مردان قهر می کنند؟

چرا مردان قهر می کنند؟ دلیل این رفتار در آنها چیست ؟

گاه دلیل مهم قهر کردن این است که مهربانی و توجه فرد مورد نظر دریافت شود. به ویژه مردان با توجه به اینکه از کودکی یاد گرفته اند که احساسات خود را نشان ندهند، قهر را ساده ترین روش برای کنترل اوضاع و ابراز ناراحتی خود می دانند.در این بخش به قهر مردان و دلایل این موضوع خواهیم پرداخت.

روانشناسی قهر مردان
به طور کلی افرادی که قهر می کنند، در حال سو استفاده ی عاطفی از اطرافیان خود می باشند، این افراد برای مدتی ساکت می مانند و هیچ ارتباطی برقرار نمی کنند.
یکی از دلایل قهر مردhن این است که چیزی را که می خواهند به دست نیاورده اند.
گاه برخی از مردان در این شرایط عصبانی شده و با ابراز خشم، سعی در جلب توجه دارند. در واقع افرادی که قهر می کنند در ارتباط خود صادق نیستند و به دنبال روشی برای گله و شکایت خود هستند.
به نظر برخی روانشناسان، پس از قهر افراد تظاهر می کنند که در سکوت رنج می برند، اما درواقع آنها خشم خود را در این حالت ابراز می کنند.
گاه مردان بدون هیچ دلیلی قهر می کنند تا توجه و محبت شما را جلب کنند و آنها اغلب به دنبال محبت هستند. مردان در این شرایط سکوت می کنند و از برقراری ارتباط اجتناب می نمایند و می خواهند ان پیام را به شما برسانند که ” من حالم بدتر از آنی است که حوصله این کار را داشته باشم، من عصبانی و ناراحت هستم”.

بیشتر بخوانید