تو خلاقی اگر بخواهی

برای درک و فهم خلاقیت ابتدا باید آن را تعریف کرد. قابل قبولترین تعریفی که از خلاقیت ارائه شده است عبارت است از: « توانایی دیدن چیزها به شیوه های جدید، شکستن مرزها و فراتر رفتن از چارچوب ها، فکر کردن به شیوه ای متفاوت، ابداع چیزهای جدید، استفاده از چیز های نا مربوط و تبدیل آن به شکل های جدید.» برخی دیگر از متخصصان، خلاقیت را به عنوان یک تولید، فرایند، یکسری مهارت ها و ویژگی های شخصیتی توصیف می کنند. در مطلب زیر که برگرفته از شبکه خبری ورلد نیوز است خلاقیت از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

– خلاقیت به عنوان یک تولید: ادیسون (با اختراع برق) و گراهام بل( با اختراع تلفن) هر دو مولد چیزهای جدیدی بودند که جامعه بشریت را منقلب کرد. همینطور پیشرفت های پزشکی، کارهای هنری، اصول و قوانین علمی نیز از جمله تولیدات خلاق محسوب می شوند.

– خلاقیت به عنوان یک فرایند: طبق این توصیف، خلاقیت فرایندی است که فرد با آن درگیر میشود حتی اگر به تولید چیز خاصی منجر نگردد. همه افراد می توانند عملکرد خلاقی داشته باشند. عملکرد خلاق شامل فکر کردن، صحبت کردن، بازی، نوشتن، آواز خواندن، نواختن موسیقی، آزمایش و دستکاری کردن ایده ها و اشیا می باشد. بنابراین هر فعالیت هنری کودک خردسال می تواند خلاق باشد. خلاقیت کودکان در سال های اولیه زندگی بیشتر مبتنی بر فرایند است. یعنی کودک، یک نقاشی را شروع می کند اما آن را کامل نکرده و رها می کند. این عملکرد یعنی قرار گرفتن در فرایند خلاقیت حتی اگر منجر به تولید اثر نشود. بیشتر بخوانید