بهبود کیفیت در زندگی

کار کردن طولانی مدت بیش از حد ظرفیت، هر شخصی را خسته می‌کند و از پا می‌اندازد. شما اگر زمان‌هایی را برای استراحت و بازیابی قوای خود نداشته باشید بدنتان دچار آسیب خواهد شد و افت انرژی خواهد داشت. این اتفاق، روی همه جنبه‌های زندگی شما تاثیر دارد چه شخصی و چه کاری. اگر استراحت کافی داشته‌ باشید، حال خوبی دارید و از میزان انرژی بدنی کافی برخوردار هستید. این اولین گام برای بهبود کیفیت زندگی است. بیشتر بخوانید