اهمیت دادن بیش از حد به نظرات دیگران

فرض کنید در یک پروژه گروهی در مدرسه هستید، به نظرتان می‌رسد بقیه افراد گروه خیلی باهوش هستند و راحت نظراتشان را بیان می‌کنند در نتیجه شما عقب می‌روید تا فضا را برای فعالیت آنها باز کنید اما همان‌طور که زمان می‌گذرد متوجه می‌شوید مشکلاتی در فعالیت آنها وجود دارد و احتیاج به تغییرات است. اما از سویی دیگر می‌ترسید که چطور این مساله را با اعضای گروه مطرح نمایید چون خیلی به نظر دیگران اهمیت می‌دهید. ممکن است نگران این باشید که شما را مسخره کنند یا حرفتان را تحویل نگیرند و غیره. در نهایت هم حرفتان را نمی‌زنید و ساکت می‌مانید. نتیجه‌ای هم که به دست می‌آورید این است که شما هم در شکست پروژه‌ای که در آن هیچ نقشی نداشتید سهیم خواهید بود. به نظرتان مشکل از کجا ناشی می‌شود؟ بیشتر بخوانید