الگو بودن والدین برای فرزندان

 

در اینجا در مورد تربیت فرزندان و اساساً دربارۀ این موضوع که چگونه والدینی می‌خواهیم باشیم، صحبت به میان می‌آید.به‌بیان‌دیگر ما به‌عنوان پدر و مادر چه تأثیری روی فرزندان خود می‌گذاریم و چه درس‌هایی را به آن‌ها می‌آموزیم.

آنچه کودکان در نگاه اول از والدین می‌آموزند، تنها رفتار و حالات عمومی نیست بلکه به معنای عمیق‌تر، آنان ارزش‌ها، ادراک‌ها، تعصبات، انتظارات و شیوه‌های مسلم نگه به جهان و برخورد با زندگی را از پدر و مادر خود می‌آموزند و درواقع کودکان بیشتر تحت تأثیر رفتارهای والدین خود قرار می‌گیرند تا دیگران.

الگوی ضعیفی نباشید.

در رسانه‌های گروهی، شخصی به‌عنوان الگو و نمونه در نظر گرفته می‌شود که به خاطر شهرت و موفقیتش، مورد تحسین، تقلید و احترام دیگران قرار می‌گیرد. مفهوم نمونه و الگو بودن برای ستاره‌های ورزش، فیلم و موسیقی در نظر گرفته می‌شود. اما واژۀ الگو و نمونه در تعریف روانشناسی، معنای گسترده‌تری دارد و درواقع فردی الگو و سرمشق قرار می‌گیرد که دیگران درصدد یادگیری و تقلید از او هستند و دوست دارند که مانند او باشند. بیشتر بخوانید