10 اشتباه والدین در رابطه با نوجوانان

 

نوجوانی دورانی است که می‌توان از آن هراس داشت یا آن را به خوبی پشت سر‌گذاشت.

طی این دوران همه چیز افراد عوض می‌شود. بدنشان، ارزش‌هایشان و تصویر ذهنی که نسبت به خود دارند. نوجوان دیگر دلش نمی‌خواهد که با او مثل یک کودک رفتار کنند، از طرفی نسبت به آینده هم احساس ناامنی می‌کند. این احساس در برخی از نوجوانان موجب سرخوردگی، گوشه‌گیری، خشم و عزت‌نفس پایین می‌شود و این اطرافیان او هستند که باید عواقب رفتارهای او را تحمل کنند. رفتار والدین می‌تواند شرایط را بدتر کند. در اینجا به بررسی 10 اشتباه رایجی که والدین مرتکب می‌شوند می‌پردازیم. بیشتر بخوانید