اختلالات نوجوانی از کجا نشأت می‌گیرد؟

 

اختلالات دوران نوجوانی شامل چه مواردی است؟

بر اساس نظام طبقه‌بندی اختلالات روانشناختی مجموعه‌ای از اختلالات را در این دوره داریم که شامل اختلالات افسردگی، بیش فعالی، اختلال سلوک، بزهکاری و اختلالات هویتی است همچنین اختلال‌های تعارض والد نوجوان هم در این سنین دیده می‌شود، این اختلال شایع است علاوه بر آن اختلال یادگیری، گرایش به مواد مخدر هم در این دوران دیده می‌شود اما شایع‌ترین اختلال، اختلالات اضطرابی نوجوان است که این مورد مبنایی برای ورود به افسردگی است و منشأ این اختلالات همان تعارض والد با نوجوان است که بخش عمده مشکلات نوجوان به این موضوع برمی‌گردد و در زمانی که نوجوان باید به هویت واقعی خود دست یابد و شناخت پیدا کند حضور یک والد هوشمند، آشنا با سبک فرزندپروری هوشمند و دموکراتیک قادر به توافق و گفت‌وگو می‌تواند هویت منطقی و برخوردار از شناخت نوجوان را شکل دهد. بیشتر بخوانید