چگونه با طرد شدن برخورد کنیم؟


همه ما در یک مقطع از زندگی احتمالاً «طرد شدن» را تجربه کرده‌ایم. ما به عنوان انسان علاقه داریم که دوستمان داشته باشند و مورد قبول واقع شویم. سلفی اینستاگرام باشد یا پست فیس بوک، اگر تعداد لایک و بازخورد مورد نظرمان را دریافت نکنیم، احساس ناامیدی و دیده نشدن خواهیم داشت. در اینجا شش روش وجود دارد که به شما کمک می‌کند به وضعیت روحی و عاطفی خودتان تعادل بخشید، تا جایی که طرد شدن بتواند به یکی از مثبت‌ترین هدایای تغییردهنده زندگی تبدیل شود.

تا به حال به این فکر کرده‌اید که طرد شدن بتواند به یکی از مثبت‌ترین هدایای تغییردهنده زندگی شما تبدیل شود؟ همه ما در زندگی طرد می‌شویم و به جای شکست و انزوا، می‌توانیم از تجربه طرد به رشد خودمان پل بزنیم. احساس تعلق به جامعه برای بقا ضروری است و ما هرگز در زندگی نمی‌توانیم تنها و انزوای زیاد را تحمل کنیم. در این مواقع خودمان را سرزنش می‌کنیم و آسیب‌پذیری ما زیاد می‌شود. همچنین با تمرین تکنیک‌های «قدرت ذهنی» می‌توانیم زندگی بهتر و باکیفیت‌تری را تجربه کنیم. در اینجا به شش روش و نگاهی که به ما کمک می‌کند تا از طرد شدن‌ها به سلامت عبور کنیم، می‌پردازیم: بیشتر بخوانید