24 نشانه خانواده خوشبخت

طبیعی ترین شکل یک خانواده در اجتماع اینست که هیچ عاملی جز مرگ، نتواند پیوند زناشویی را بگسلد و میان زن و شوهر جدایی بیفکند. کوشش مصلحان جامعه (مخصوصا پیامبران خدا) همیشه بر این بوده که نظام خانواده، یک نظام مستحکم و پایدار باشد و هیچ عاملی نتواند این کانون سعادت را متلاشی گرداند. به هر روی یک «خانواده خوشبخت» نشانه هایی دارد که در رنگارنگ امروز به نمونه های از آن ها بطور مختصر اشاره می کنیم، البته با این امید که شما خواننده عزیز و خانواده تان از این نشانه ها بیشتر نیز دارد:

1 ) در بین اعضای خانواده جمله «به من چه» یا «به تو چه» رد و بدل نمی شود، چراکه اعضا» به گفتگو و مشورت منطقی اعتقاد دارند و احساس مسئولیت می کنند.
2) افراد به یکدیگر اعتماد دارند و از این اعتماد سو»استفاده نمی کنند و اعتماد را یکی از پایدارترین ویژگی ازدواج موفق و خانواده موفق می دانند.
3 ) افراد خانواده تا جایی که امکان دارد با هم هستند و در میهمانی ها یا کارهای مربوط به خانواده تنها نمی روند. همدلی، همکاری، همفکری، هماهنگی را بقای خانواده خوشبخت می دانند.
4) با هم اتحاد دارند و در مسائل مختلف، با گفتگو و مشورت به تفاهم می رسند و سعی می کنند اگر سو» تفاهم بوجود آمد، آن را در درون خود بدون اینکه کسی بفهمد حل کنند.
5 ) به سلیقه ها و عقاید یکدیگر آگاه بوده و به آن احترام گذاشته و عمل می کنند.
6 ) نسبت به هم شرم مسموم ندارند، یعنی خواسته های طبیعی خودشان را بدون نگرانی یا خشونت ابراز می کنند.
7 ) به حریم یکدیگر احترام گذاشته و از حدود مشخص شده خود فراتر نمی روند.
8 ) نگران سلامت روحی و جسمی یکدیگر بوده و از هم مراقبت می کنند. اگر چنانچه مشکلی بوجود آید، سعی وافر در حل مشکل را دارند.
9) در بیشتر اوقات لحظات خوشی را که با یکدیگر بوده اند مرور می کنند; دنبال خاطرات تلخ نیستند، دوست دارند همیشه در خوشی، شادی و نشاط زندگی کنند.
10 ) برای فامیل ها و همسایه های خود اهمیت قائل اند و پذیرای فامیل یکدیگر هستند.
11 ) از امور مالی یکدیگر خبر دارند و چیزی را از یکدیگر پنهان نمی کنند. صرفه جویی و پس انداز کردن جز» برنامه های اقتصادی خانواده های خوشبخت است.
12) برای رشد یکدیگر تلاش کرده و زمینه پیشرفت خانواده را فراهم می کنند.
13) افراد به هم افقی نگاه می کنند نه عمودی. یعنی هیچکس خود را برتر از دیگری و در مقام قدرت نمی بیند. دیکتاتوری، زور و قدرت طلبی حاکم نیست.
14) همه اعضا احساس برنده بودن، موفق بودن، امید داشتن می کنند و خودشان را در زندگی برنده می دانند.
15) در کنار هم احساس امنیت و آرامش می کنند نه ترس و اضطراب یا تنش و درگیری.
16) علاقه، عشق، محبت، صفا و یکدلی خود را هم در رفتار و هم در گفتار به یکدیگر ابراز می کنند.
17) از یکدیگر انتظار بیجا و توقع نامناسب ندارند.
18 ) اگر مشکلی پیش بیاید به راه حل فکر می کنند و به دنبال مقصر و گناهکار نمی گردند. دست به علت یابی و ریشه یابی آن مشکل می زنند و راه حل منطقی ارائه می دهند.
19) هریک از طرفین پیوسته به فکر خوشحال نمودن و راضی نگه داشتن یکدیگر هستند.
20 ) زن و شوهر بخاطر همدیگر زندگی می کنند. زندگی آنها بخاطر بچه ها یا ترس از طلاق و حرف مردم نیست.
21 ) زن و مرد می توانند هر روز به دنیای اختصاصی یکدیگر نزدیک تر شوند، کار به مسائل خصوصی و زندگی دیگران ندارند.
22 ) با درخواست های یکدیگر برخوردهای مثبت و منطقی دارند.
23 ) زن و مرد در کنار یکدیگر هستند نه رو در رو و رقیب یکدیگر، بلکه رفیق هم هستند و واکنش منفی از خود نشان نمی دهند.
24) خانواده های خوشبخت تلاش دارند که بچه های خوب و خوشبختی نیز به جامعه تحویل دهند.

منبع: ابتکار