کارگاه آموزشی مهارت فرزند پروری

مرکز مشاوره و روانشناختی زندگی بهتر برگزار میکند: کارگاه آموزشی مهارت فرزند پروری

مدرس: خانم فرشته درخشان کارشناس ارشد مشاوره

چرا کسب مهارت فرزند پروری مهم هست:

فرزندپروری مجموعه دانش و مهارت تربیت سازنده فرزندان برای مدیریت مشکلات رفتاری آنان است.

داشتن فرزندانی مستقل، با اعتماد به نفس، توانمند، با احساس مسئولیت و دارای رشد اخلاقی و اجتماعی نیاز به یک نظام قاطع تربیتی در خانواده دارد .لذا فرزندپروری مهارتی است که والدین باید از آن آگاهی داشته باشند .

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس بگیرید:

📞 •  021 88366644
📞• 021 88561876