پرسش خانم پریسا

سلام، پریسا هستم و ۱۸سالمه. دوساله ازدواج کردم. اخلاقم قبلا خوب بود اما از وقتی زایمان کردم خیلی اعصابم خرابه. ۹ ماهه زایمان کردم همش باشوهرم دعوامیکنم بهش گیرمیدم. اگه جایی باهاش برم دعوامون میشه. نه تنها من مقصرم بلکه اونم مقصره، اعصاب اونم خرابه ولی این روزها خیلی افسرده شدم. همش توخونه هستم و جایی ندارم برم. شوهرمم منو نمیبره بیرون. کلا کلافه شدم. لطفا کمکم کنین. وقتی باشوهرم میرم بیرون اون به زن های دیگه نگاه میکنه و من خیلی ناراحت میشم گریه میکنم دعوا میکنم و … لطفا من رو راهنمایی کنید.