نقش امید در زندگی

استعداد، مهارت، توانایی، اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید، مطمئنا در زندگی خیلی کمک‌مان می‌کند، اما به تنهایی ما را به جایی نخواهد رساند. ما به یک نیروی دیگر نیز نیازمندیم و آن “امید” استتحقیقات فراوان روان‌شناختی طی چند دهه‌ی گذشته به وضوح نشان داده‌اند این ابزارهای روان‌شناسی و شناخت روان هستند که آدمی را به مقصد خواهند رساند. شاید شما صاحب بهترین خودروی دنیا باشید، اما اگر زحمت راندن آن را به خود ندهید، به هیچ جا نخواهید رسید. آن چیزی که در زندگی نیز شما را به جلو می‌راند امید است.

اغلب اوقات به مفهوم امید کم‌لطفی می‌شود. برای برخی، تصویر آدم سرخوش و ساده‌لوحی را به ذهن می‌آورد که با لبخندی گشاد، سعی دارد دیوار بلندی را با هل دادن جابه‌جا کند. خجالت‌آور است! اما حقیقت این است که علم روز نشان می‌دهد امید، حداقل آن‌طور که روان‌شناسان تعریفش کرده‌اند، ارزش فراوانی دارد.

در سال ۱۹۹۱، چارلز آر اسنایدر (Charles R. Snyder)، روان‌شناس مثبت‌گرای برجسته به همراه همکارانش به تئوری امید (Hope Theory) دست یافت. طبق تئوری آنها، امید از «واسطه» و «گذرگاه‌ها» تشکیل شده است. کسی که امید داشته باشد، عزم و اراده‌ی رسیدن به اهداف را هم خواهد داشت.

از سوی دیگر، آنهایی که امید ندارند، تمایل به انتخاب اهداف عملکردی دارند. آدم‌هایی که اهداف عملکردی دارند، کارهایی را انتخاب می‌کنند که چالش یا فرصتی برای رشد ندارند. وقتی شکست می‌خورند، همه چیز را رها می‌کنند. این افراد، درمانده عمل می‌کنند و احساس کمبود کنترل بر محیط‌شان را دارند. آنها به ظرفیت خودشان برای دستیابی به آینده‌ای که دوست دارند، ایمان ندارند. آنها ناامیدند.

موانع زیادی در مسیر وجود دارند. داشتن هدف، کافی نیست. انسان در میان همه‌ی فراز و نشیب‌های زندگی، باید مدام به اهدافش نزدیک‌تر شود. امید به آدم‌ها اجازه می‌دهد با طرز تفکر و استراتژی‌های مناسب برای رسیدن به موفقیت، با مسائل و مشکلات زندگی مواجه شوند. در نتیجه با افزایش این فرصت‌ها، واقعا به اهداف‌شان دست خواهند یافت.

امید فقط یک حس خوب نیست، بلکه سیستم انگیزش شناختی پویایی نیز هست.
امید منجر به داشتن اهداف یادگیری می‌شود که برای رشد و توسعه مفید هستند.

کسانی که اهداف یادگیری دارند، فعالانه درگیر یادگیری‌شان هستند، برای رسیدن به اهداف‌شان مدام استراتژی‌هایی طرح‌ریزی و پیشرفت خود را کنترل می‌کنند تا مطمئن شوند در مسیر درست در حرکت هستند.