متخصصین مرکز

مصطفی حیدری
دکترای روانشناسی و مختصص سلامت
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
مسئول آموزش روانشناسی مرکز روانپزشکی رازی
دارای بیش از 25 سال سابقه آموزشی، تدریس، مشاوره و درمان
مشاوره فردی، مشاوره نوجوانان، اختلالات جنسی و مشکلات زناشویی، گروه درمانی، اختلالات وسواس، مشاوره کرونا و ...
کامران زمان نامیان
دکترای روانشناسی تربیتی شناختی (مرحله دفاع)
مدرس دانشگاههای : خواجه نصیر ، علوم پزشکی ، آزاد ، علمی کاربردی و ...
رواندرمانگر و مشاور خانواده
کارشناس و مجری صدا و سیما
اکرم کلهر
دکترای مشاوره
مدرس دانشکاه
ازدواج، طلاق، زوج درمانی، خانواده و فردی
مرجان فتحی
دکترای روانشناسی سلامت
دانشجوی پسادکتری در حوزه خود کشی
مدرس دانشگاه
تحلیلی و سایر تکنیک های روانشناسی متناسب با نیاز مراجع
زهرا آقایان
کارشناس ارشد مشاوره
روان درمانگر تحلیلی - فردی
زهرا حبیبی
کارشناس ارشد شخصیت
درمان اعتیاد
خانواده درمانی
زوج درمانی
درمان اظطراب
افسردگی، CBT ، وسواس
الهام انوشیروانی
مرحله پایان نامه دکتری
زوج درمانی
خانواده درمانی
مشاوره پیش از ازدواج
روان درمانی فردی
اختلالات اضطرابی بزرگسال و شکست عاطفی و خیانت
لیلا شامکوئیان
دکترای تخصصی روانشناسی سلامت
دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی
مدرس دانشگاه
مشاوره و روان درمانی فردی افسردگی، وسواس، اضطراب، مشکلات شخصیتی، مشاوره نوجوان، پیش از ازدواج، زوج درمانی، طلاق
شایسته شیبانی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
درمانگر فردی
کبری مالمیر
کارشناسی ارشد مشاوره
درمان کودک و نوجوان
پژوهش و تألیف در حوزه نمایش خلاق و بازیهای نمایشی
مونا مُجیر
کارشناس ارشد روانشناسی
دارای پروانه اشتغال تخصصی از نظام روانشناسی
حوزه کودک ونوجوان
Previous
Next