متخصصین مرکز

علی فتحی
دکتری روانشناسی
دارای پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی
مشاوره و روان درمانی فردی بزرگسال با رویکرد DBT
کامران زمان نامیان
دفاع دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی شناختی
استاد دانشگاههای : خواجه نصیر ، علوم پزشکی ، آزاد ، علمی کاربردی و ...
رواندرمانگر و مشاور خانواده
کارشناس و مجری صدا و سیما
احسان درخشانی
کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
اختلال های اظطرابی، افسردگی
هیپنوتیزم، قصه درمانی، رفتار درمانی
محمد کاظم موسوی جزایری
پزشک و روان درمانگر تحلیلی
زهرا حبیبی
کارشناس ارشد شخصیت
درمان اعتیاد
خانواده درمانی
زوج درمانی
درمان اظطراب
افسردگی، CBT ، وسواس
الهام انوشیروانی
دانشجوی مرحله پایان نامه دکتری
زوج درمانی
خانواده درمانی
مشاوره پیش از ازدواج
روان درمانی فردی
اختلالات اضطرابی بزرگسال و شکست عاطفی و خیانت
شایسته شیبانی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
درمانگر فردی
مریم نیک روش
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
برگزاری دوره های فرزند پروری
مشاور کودک و نوجوان (CBT)
فاطمه نعمت الهی
دانشجوی دکتری سلامت
روان درمانی تحلیلی بزرگسال
( افسردگی، اظطراب، وسواس، مشکلات ارتباطی )
زوج درمانی
زهرا آقایان
کارشناس ارشد مشاوره
روان درمانگر تحلیلی - فردی
اکرم کلهر
دکترای مشاوره
مدرس دانشکاه
ازدواج، طلاق، زوج درمانی، خانواده و فردی
مرجان فتحی
دکترای روانشناسی سلامت
دانشجوی پسادکتری در حوزه خود کشی
مدرس دانشگاه
تحلیلی و سایر تکنیک های روانشناسی متناسب با نیاز مراجع
کبری مالمیر
کارشناسی ارشد مشاوره
درمان کودک و نوجوان
پژوهش و تألیف در حوزه نمایش خلاق و بازیهای نمایشی
مونا مُجیر
کارشناس ارشد روانشناسی
دارای پروانه اشتغال تخصصی از نظام روانشناسی
حوزه کودک ونوجوان
الهام داودی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
درمانگر تحلیلی - فردی بزرگسالان
Previous
Next