عصبانی شدن و از کوره در رفتن

یکی از بهترین روش‌ها برای آرام شدن در هنگام عصبانیت نفس عمیق کشیدن است. با این کار اکسیژن بیشتری به شما می‌رسد که علاوه بر خنک کردن‌تان یک آرامش خاصی به شما می‌بخشد تا با این آرامش بتوانید به جنگ با عصبانیت بروید.

به احتمال زیاد این امر برای شما نیز اتفاق افتاده که وقتی عصبانی می‌شوید با یک فریاد زدن خودتان را تخلیه می‌کنید، اما باید بدانید که وقتی شما بر سر مخاطب خود فریاد می‌زنید، این کار می‌تواند باعث ناراحتی و حتی دور شدن او از شما شود. عصبانی شدن و از کوره در رفتن می‌تواند روابط بین شما و دیگران خراب کند. چنین رفتارهایی پس از هر بار عصانیت هیچ کمکی به شما نخواهد کرد، بلکه می‌تواند هر روز شما را از دوستان و حتی از خانواده‌تان دورتر کند. با این تفاسیر بسیار مهم است که ما خشم خود را کنترل کنیم تا دچار آسیب‌های بعد از آن نشویم. شاید کنترل کردن خود در هنگام عصبانیت کار بسیار دشواری باشد، اما این کار شدنی است. در ادامه با مواردی آشنا می‌شوید که با پیروی از آن می‌توانید به راحتی از رفتار پرخاشگرانه فاصله بگیرید تا اعتماد دوستان و خانواده به شما بیشتر شود.

بر اعصاب خود کنترل داشته باشید

برخی از افراد پس از عصبانیت حرف‌های پرخاشگرانه و بعضا زشتی بر زبان می‌آورد، اما عده‌ای دیگر با فریاد زدن خودشان را تخلیه می‌کنند. در هر صورت اگر بنا به هر دلیلی عصبانی شدید کمی بر خود مسلط باشید و برای یک لحظه خودتان را جای مخاطب‌تان قرار دهید و به این فکر کنید که دوست دارید با شما چنین رفتاری شود؟ همین پند به ظاهر کوچک می‌تواند در بیشتر موارد کار ساز باشد. سعی کنید در هنگام عصبانیت کمی مکث کنید، شاید دلیل خاصی بر فریاد کشیدن و عصبانی شدن نداشته باشید. در بعضی از مواقع پیش می‌آید که عصبانی شدن شما فقط به خاطر یک اشتباه و یک برداشت بد بوده است. از یاد نبرید که رفتار شما در ذهن مخاطب‌تان نقش خواهد بست با این تفاسیر کمی صبور باشید.

نفس عمیقی بکشید تا خشمتان کاهش یابد

یکی از بهترین روش‌ها برای آرام شدن در هنگام عصبانیت نفس عمیق کشیدن است. چرا که با این کار اکسیژن بیشتری به شما می‌رسد که علاوه بر خنک کردن‌تان یک آرامش خاصی به شما می‌بخشد تا با این آرامش بتوانید به جنگ با عصبانیت بروید. هر چقدر بدن‌تان در استرس و التهاب کمتری باشد به همان اندازه بیشتر می‌توانید روی خود کنترل داشته باشید. بهترین حالت برای نفس کشیدن این است که شما تا جایی که در توان‌تان است، هوا را به درون ریه‌های خود بفرستید و سپس چند ثانیه صبر کنید و بعد از این مرحله به آرامی بازدم را انجام دهید. در حد توان خود چندین بار این کار را انجام دهید، پس از چند دقیقه بدنتان به میزان باور نکردنی آرام خواهد شد؛ و دیگر نیازی نیست که با فریاد کشیدن خودتان را تخلیه کنید.

شمردن اعداد برای آرام کردن ذهن

شمارش اعداد در هنگام عصبانیت می‌تواند ذهن شما را درگیر خود کند، وقتی ذهن شخص عصبانی به موضوع دیگری مشغول شود، می‌تواند وی را از پرخاشگری دور کند؛ چرا که اوج عصبانیت در کمتر از چند ثانیه فروکش می‌کند. اگر شما بتوانید فقط در عرض چند ثانیه خودتان را کنترل کنید، بی‌شک می‌توانید تصمیمات بهتر و مفید تری برای برخورد با موردی که باعث عصبانیت شما شده است، بگیرید. انسان در هنگام عصبانیت ممکن است؛ دست به کاری بزند که تا آخر عمر هم نتواند آن را جمع کند. پس باید توجه داشت که برای هر مورد کوچکی ذهن‌مان را درگیر نکنیم.

استنشاق هوای تازه و خنک

یکی از روش‌های موثر برای پرخاشگری نکردن هنگام عصبانیت این است که از آن محیط فاصله بگیرید. درچنین شرایطی سعی کنید، خود را در معرض هوای خنک بیرون از مکان سر بسته قرار دهید تا هوای خنک کمی از حرارت بدن‌تان کم کند. معمولا هوای خنک باعث آرام شدن ما در هنگام عصبانیت می‌شود. قدم زدن نیز می‌تواند ما را آرام کند. اگر فکر می‌کنید که با بازگشت به مکان قبلی ممکن است، باز هم عصبانی شوید؛ سعی کنید، چند ساعتی از چنین محیط پر تنشی فاصله بگیرید تا بیشتر آرام شوید.

قبل از صحبت کردن فکر کنید

در هنگام عصبانیت باید تمرکز بیشتری روی حرف زدن خود داشته باشید؛ چرا که کوچکترین مخالفت از طرف مقابل می‌تواند باعث برانگیخته شدن شما شود. کمی فکر کردن، قبل از حرف زدن می‌تواند از بسیاری از پرخاشگری‌ها و حتی درگیری‌ها بکاهد. از آنجایی که خودتان بیشتر از هر شخصی از خلقیات خود باخبرید، سعی کنید مواردی که باعث بیشتر شدن تنش بین شما و شخص مخاطبتان می‌شود، فاصله بگیرید. از یاد نبرید در بیشتر مواقع حرف نزدن بهتر است از هرگونه صحبت کردنی است.

عذرخواهی را از یاد نبرید

از آن‌جایی که بیشتر انسان‌ها پرخاشگری را تجربه کرده‌اند؛ شاید این امر برایشان آنچنان نامفهوم و گنگ نباشد، اما اگر چنین رفتاری از یک شخص به دفعات صورت پذیرد، بی‌شک وجه خوبی نخواهد داشت. سعی کنید پس از پرخاشگری از شخص مخاطب خود عذرخواهی کنید تا با این روش کینه بین شما بیشتر نشود؛ چرا که کینه‌ها اگر انباشته شوند، مشکلات بسیار بزرگتری را برایتان به وجود خواهند آورد. کمی گذشت در چنین شرایطی چیزی از ارزش‌های شما کم نمی‌کند.

نکته آخر

برخی از رفتارها ممکن است؛ باعث برانگیخته شدن احساسات طرف مقابل شما شود و وی در پاسخ به گفتار و یا اعمال شما مقابله به مثل کند. چنین رفتارهایی در نهایت به عصبانیت منجر شود. به طور معمول بیشتر پرخاشگری‌ها و مشاجره‌ها بین افرادی صورت می‌گیرد که از خصوصیات فردی هم با خبرند. این امر می‌تواند هم مثبت باشد و هم منفی. اینکه شما از خصوصیات فردی مخاطبتان باخبر باشید؛ نکته بسیار مثبتی است، چرا که به خوبی می‌دانید، چه کاری ممکن است باعث ناراحتی و یا شادی وی شود. از این رو با دانستن این موضوع سعی کنید؛ از انجام رفتارهای تنش برانگیز فاصله بگیرید تا مجبور نباشید با مشاجره و پرخاشگری عمل خود را توجیه کنید.

منبع: آرمان