روان درمانی فردی

روان درمانی چیست و چگونه انجام می شود؟

روان درمانی به شیوه هایی گفته می شود که در آن مشکلات روانی و عاطفی از طریق بیان مشکلات به یک درمانگر و گفتگو با اودرمان می گردد. روان درمانگر به شناخت شما ازخود و بهتر شدن توانایی مقابله تان کمک می کند. 

اهداف روان درمانی عبارتند از: 

– تغییرالگوهای آسیب زای رفتاری 
– بهبود احساس ارزشمندی
– حل و فصل تعارض ها 

روان درمانی به یاد گرفتن در مورد خودتان کمک می کند. در بعضی از موارد، شما یاد می گیرید که چگونه گذشته را درک کرده وبا زمان حال تطبیق دهید. در موارد دیگر شما از آن دسته از پاسخ های تان که مشکلاتی را در زندگی شما ایجاد می کنند، آگاه شده و شیوه های تغییر آنها را یاد می گیرید. 

چگونه یک درمانگر انتخاب کنم؟ درمانگر شما باید شخصی باشد که در حضور او احساس آرامش کنید. درمانگرها شامل افراد زیر هستند: روانپزشکان، روان شناسان، پرستاران و روان پزشکی، مددکاران اجتماعی و مشاوران آموزش دیده. بسیاری از مردم از اشخاصی که عقیده آنها را می پذیرند، اسامی درمانگران را به دست می آورند. این اشخاص عبارتند از:
– دوستان
– اعضای خانواده
– پزشکان

 حتی با وجود کمک گرفتن ازدیگران هم، پیدا کردن یک درمانگر خوب امر بسیار شخصی می باشد. مراقب باشید درمانگران زیادی وجود دارند که صلاحیت کافی برای این کار ندارند. مطمئن باشید شخصی که شما به عنوان یک درمانگر انتخاب می کنید، حتماًدارای مجوز کار باشد و اعتبار کافی برای این امر داشته باشد. ممکن است که شما قبل ازاین که یک درمانگر انتخاب کنید، با درمانگران زیادی صحبت کنید. 

هنگامی که با اولین درمانگر ملاقات می کنید، درباره مطالب زیر از او بپرسید: 

– حق الزحمه
– نوع درمانی که او برای شما به کار می برد
– مجوز قانونی کار مخصوص درمانگران

 به همان اندازه که شما مسائل شخصی خود را برای درمانگر بیان می کنید، انتظار دارید که به همان اندازه هم او در این رابطه با شما صحبت کند.

 به مسائل زیر با دقت توجه کنید: 

– چگونه درمانگر با شما ارتباط برقرار می کند؟
– به چه نحوی شنونده سخنان شماست؟

درجه راحت بودن شما با درمانگر

داشتن مقداری احساس تنش و عصبیت در جلسه اول طبیعی است. اگر درمانگر دارای صفاتی می باشد که فکر می کنید آن صفات نخواهد گذاشت احساسات خود را به راحتی بیان کرده یا به درمانگرتان اعتماد کنید، بهترخواهد بود که درمانگر دیگری را انتخاب کنید.

 – دراولین جلسه به احساسات خود اعتماد کنید.
 – از احساسات خود به عنوان یک راهنما جهت تصمیم گیری در مورد ادامه کار با آن درمانگر یا تغییر او استفاده کنید.
 – به محض پیدا کردن شخصی که در حضور او احساس آرامش می کنید، ضمن گشودن دریچه های ذهن خود، شرایط را برای اعتماد به درمانگر مهیا کنید. 
 – رک و صریح بودن در امر درمان، نکته ای بسیار مهم است.