حسادت؛ هیولاى درون

کارلا بهترین دوست من بود. هر روز با هم ناهار مى خوردیم و هر روز از منزل تا مدرسه پیاده مى رفتیم. شریک غم ها و شادیهاى هم بودیم و خلاصه تمام روز را با هم مى گذراندیم ، اما حالا او تمام وقتش را با جولیا مى گذراند؛ جولیا دخترى متملق وموذى است و فکر مى کند زیباترین دختر دنیا است . اصلاً نمى توانم او را تحمل کنم. از تصور اینکه دبیرمان باز هم بگوید جولیا بهترین نمره کلاس را گرفته، حالم به هم مى خورد. حوصله دیدن کارلا را هم ندارم، ما قبلاً دوستان خوبى بودیم، اما از وقتى که با جولیا دوست شده ، مانند او موذى و متملق شده است. مى دانم که حسودى ام مى شود، اما چه باید بکنم.
حسادت احساسى است که سبب از بین رفتن دوستى مى شود. خیلى از افراد ناخواسته و بدون آگاهى حسودهستند. حس حسادت سبب مى شود تمام افراد حتى خود فرد حسود، دچار عذاب شود، در واقع این حس همه را آزار مى دهد.
زمانى که حس حسادت در ما زنده مى شود، احساس مى کنیم که حق با ماست و توقع داریم که پیروز شویم . گرچه تنها حاصل حسادت ، شکست است و تأثیرات مخربى روى ذهن افرادو روابط دوستانه آنان برجاى مى گذارد.
چرا حسادت این قدر کشنده و مهلک است ؟ دقت کرده اید ، زمانى که فردى دچار این حس مى شود و یا اگر خود شما به این حس دچار شوید، درست مثل یک قطعه آهن که جذب آهنربا مى شود تمام توجه مامعطوف فرد یا موضوع مسبب این حس مى شود و دراین میان به دلیل اینکه ذهن ما تنها روى یک موضوع فکر مى کند، افکار مثبت و سازنده از ذهن ما خارج مى شود و ذهن منتفى مى شود. سپس همانطور که ذهن ما روى آن موضوع آزاردهنده متمرکز مى شود ، احساس خشم و نفرت در ما اوج مى گیرد. اگر دراین دور باطل گرفتار شویم ، آرام آرام به فردى غیرمنطقى و غیرقابل تحمل تبدیل مى شویم. به گذشته فکر کنید ، به زمانى که شما نسبت به فرد خاصى ، حسادت مى کردید، آیا احساس خشم و عصبانیت شما با گذشت زمان عمیق تر و ریشه دارتر نشده است؟ این حس که بتدریج در وجود شما ریشه مى دواند، به شمشیر دولبه اى بدل مى شود که یک لبه آن فرد موردنظر و لبه دیگر آن خود شما را مجروح مى کند، زیرا خشم نهفته در وجود شما با آگاهى از آنچه فرد مقابل به دست آورده است یا دارد، اوج مى گیرد. با گذشت زمان این حس آنچنان قدرتمند مى شود که زندگى شما را تحت کنترل خود قرار مى دهد و شما را وادار مى کند براى تلافى کردن و انتقام گرفتن از فرد مقابل سبب آزار خود شوید. اجازه ندهید که چنین حادثه اى براى شما اتفاق افتد.
از دام حسادت فرار کنید
شما مى توانید از دام حسادت آزاد شوید. اما چطور؟
بسیارى از نوجوانان نسبت به دوستان خود وفادارند و در آنان وظیفه شناسى وجود دارد. وفادارى و احترام تا جایى که سبب دروغ گفتن و فریب دادن فرد مقابل نشود ، خوب است . بسیارى از افراد دچار این اشتباه مى شوند که دوست آنها دیگر حق ندارد با دیگرى دوست شود (دوستى کند). حسادت آنان از این باور سرچشمه مى گیرد. به عبارتى این افراد زمانى دچار حسادت مى شوند که دوستشان با دیگران نیز ارتباط دوستانه برقرار کند. افراد حسود نسبت به دوستان خود احساس مالکیت مى کنندو دلشان مى خواهد رفتار اجتماعى دوست خود را تحت کنترل درآورند. هوشیار باشید : اگر احساس کردید دوست شما سعى دارد شما را کنترل کند و براى شما محدودیت هایى به وجود آورد زنگ خطر براى شما به صدا در آمده است. بعضى اوقات قطع این دوستى به نفع شماست. حتى اگر این قطع ارتباط براى شما بسیار دردناک باشدو سبب اندوه فراوان بشود. بسیارى از اختلافاتى که در زندگى خانوادگى رخ مى دهد نتیجه حسادت یکى از طرفین است . در مقام یک همسر، باید بدانید که شریک زندگى شما، قبل از آشنایى با شما، خانواده، فامیل و دوستان متعددى داشته است. شما نیز خانواده اى داشتید و با افراد زیادى آشنا بودید. زمانى که زندگى مشترک خود را آغاز مى کنید باید از انتخاب خودمطمئن باشیدو رفتارتان در برابر همسرتان به وضوح بیانگر اطمینان شما از انتخابتان باشد. باید طورى رفتار کنید که او بداند عشق و علاقه به مادر و محبت به پدر ، خواهر و برادر نمى تواند از شدت علاقه شما نسبت به او بکاهد . هریک از دوستانتان را نیز به دلیل ویژگى خاص رفتارى و نزدیکى فکرى براى دوستى انتخاب کرده اید همسر شما باید این را قبول کند که به عنوان شریک زندگى در فکر و قلب شما جایگاه والایى دارد و هیچ یک از دوستان نمى توانندجاى او را نزد شما بگیرند.
اگر شما حسود هستید:
اگر بهترین دوست شما تغییر کرد و دوستان دیگرى پیدا کرد، چه کار مى توانید بکنید، هیچ کار !دوست شما فرد مستقلى است و شما نمى توانید او راکنترل کنید. اگر شما از بى وفایى او دچار خشم شده اید چه کار مى توانید بکنید، هیچ کار ؟ همه انرژى و نیروى شما صرف جنگیدن با این احساس مى شود. بهتر نیست این انرژى و نیرو را صرف پیداکردن دوستان بیشتر کنید . حس حسادت شما تنها باعث آزار دیگران نمى شود، بلکه خود شما هم از این احساس لطمه هاى فراوانى مى خورید . درواقع سبب مى شوید سایر دوستانتان نیز شما را ترک کرده، یا از شما دور شوند.
اگر مى خواهید این حس خود را از بین ببرید، باید فکر کنید چرا حسادت مى کنید؟ چرا احساس مى کنید که مالک دوست یاهمسرتان هستیدو نگران از دست دادن اویید؟
شاید شما از افرادى هستید که نیاز به تأیید دیگران دارند. علاقه دارید که همیشه کسى با شما موافق باشد. از این نگرانید که مردم شما را دوست نداشته باشند. براى یافتن دوست جدید تلاشى نمى کنید، چون هراس دارید که شما را نپذیرند.
این را بدانید که هیچ کس مورد تأیید همه قرار نمى گیرد. بنابراین انتظار نداشته باشید که مورد قبول همگان واقع شوید، اما افرادى هستندکه مورد قبول اکثریت واقع مى شوند. اگر شما وظیفه خود را به عنوان یک دوست انجام دهید، مى توانید از افرادى باشید که اکثریت او را تأیید مى کنند. سعى کنید با دیگران رفتار دوستانه داشته باشید. اگر دوستان خوبى داشته باشید، احساس حسادت در شما کمتر رشد مى کند، زیرا اگر یکى از دوستان ، بنا به هر دلیلى شما را ترک کند ، زیاد ناراحت نخواهید شد. یکى از راههاى یافتن دوستان متعدد، شرکت در فعالیت هاى ورزشى و کلاسهاى آموزشى مختلف است . اگر فعالیت خاصى را دنبال مى کنید، مى توانید با سایر افرادى که چنین فعالیتى دارند، ارتباط دوستانه برقرار کنید . فعالیت هاى مختلف و موردعلاقه شما سبب مى شود که ذهنتان به قدرى مشغول باشدکه حس حسادت از شما دور شود و شما نیز با انجام کارهاى موردعلاقه خود، اندازه اى سرگرم شوید که حتى اگر دوستتان با شما قطع رابطه کرد خیلى ناراحت نشوید.

مترجم : معصومه پیروزبخت      منبع: روزنامه ایران