با کودک خجالتی چه کنیم؟

  1. سعی کنید محیطی فراهم کنید که کودک شما احساس کند شما او را می فهمید، از او درباره احساسش بپرسید و این اطمینان را به او بدهید که همه بچه ها گاهی از حس شرم رنج می برند.
  2. کودک خجالتی را دستپاچه نکنید! با صدای خیلی بلند یا نامفهوم به او امر نکنید با صدای مشخص و آرام به او بگویید و صبورانه منتظر عکس العملش باشید.
  3. او را وادار به اجتماعی بودن نکنید! در هر محیط جدید زمان کافی را به او بدهید تا سازگار شود.
  4. کودک را متوجه نقاط قوت خود کنید مثل مهربانی یا توانایی خاص ورزشی یا درسی او… اگر این تمجید او را خجالت زده می کند حتما در تنهایی با او در میان بگذارید. او را به ادامه تلاش تشویق کنید. لازم است توجه کودک را به اشتباهات دیگران جلب کنید تا بداند هیچکس کامل نیست.
  5. اگر شما به کودک برچسب خجالتی بزنید کارتان خیلی سخت تر خواهد شد خجالتی بودن یکی از صفات کودک شماست در کنار ده ها صفات دیگری که دارد.
  6. مهارتهای اجتماعی که در آنها ضعیف است را صبورانه با استفاده از عروسک یا بازی به او بیاموزید.